Bijzonder Comité Algemeen Beleid

De OCMW-raad delegeert een aantal taken aan comités. Die comités zijn samengesteld uit een aantal raadsleden en hebben hun eigen bevoegdheid.

Het Bijzonder Comité voor het Algemeen Beleid (BCAB) beslist over de algemene werking van het OCMW. OCMW-raadsleden Harry Plettinx, Kathleen Mathieu, Katrijn Van Riet (als vervanger van Patrick Vercauteren sinds 2018) en Louis Caers zijn de leden van het BCAB, OCMW-voorzitter Clyde Tai-Apin zit het bijzonder comité voor.