Bijzonder Comité Sociale Dienst

De raad delegeert een aantal taken aan aparte comités. Die comités zijn samengesteld uit een aantal raadsleden en hebben elk hun eigen bevoegdheid.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) beslist over de individuele hulpverlening en de dienstverlening van de sociale dienst. OCMW-raadsleden Harri Verbraecken, Lowie Thys, Louis Caers en Pascale Kwanten zijn de leden van het BCSD, OCMW-voorzitter Clyde Tai-Apin zit het bijzonder comité voor.