Missie

Iedereen heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. En die maatschappelijke dienstverlening heeft als doel om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Zo staat de missie van het OCMW omschreven in artikel 1 van de organieke wet over de OCMW's. Om deze opdracht te vervullen heeft het OCMW een uitgebreid dienstenaanbod en een strategisch beleid, vastgelegd in een meerjarenplan.