OCMW-Raad


De Raad voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW-raad bestuurt en beheert de diensten van het OCMW. De raad beslist over beleidszaken, algemene steunmaatregelen, investeringen en personeel.

De 11 OCMW-raadsleden vergaderen minstens een keer per maand in de raadzaal van het OCMW in de Verlorenkost 22/1 in Westerlo. De vergaderingen van de OCMW-raad zijn openbaar. Dat betekent dat je deze bijeenkomsten kan bijwonen. Dossiers over personen worden achter gesloten deuren besproken.

Samenstelling OCMW-raad