Rechtshulp

Voor gratis juridische informatie en juridisch advies kan je terecht op de zitdag van de jurist van de Commissie voor Juridische Bijstand in het gemeentehuis en bij de jurist van het OCMW in Lokaal Dienstencentrum TerHarte. Voor rechtshulp ga je het best naar de jurist van het OCMW in Lokaal Dienstencentrum TerHarte.

Juridische informatie en advies

Voor gratis juridische informatie en advies kan je terecht op de zitdag van de jurist van de Commissie voor Juridische Bijstand in het gemeentehuis en bij de jurist van het OCMW in Lokaal Dienstencentrum TerHarte. Ze kunnen je helpen bij moeilijkheden of te verwachten moeilijkheden over

 • huwelijks- of gezinssituatie
  voorlopige maatregelen, feitelijke scheiding, samenwonen, minderjarige kinderen, afstamming, voogdij, adoptie,...
 • echtscheiding
  onderhoudsgeld, ouderlijk gezag, bezoekrecht,...
 • huur- of pachtovereenkomst
  huurprijsverhoging, waarborg, opzeg,...
 • erfrecht
  erfopvolging, testament, schenking, vereffening, verdeling eigendom of erfdienstbaarheden
 • arbeidsrecht, strafrecht, bestaansminimum en OCMW-dienstverlening

Rechtshulp

Heb je ook hulp nodig bij het opstellen van een brief of een akte? Dan ga je het best naar de jurist van het OCMW in Lokaal Dienstencentrum Terharte. Hij kan je helpen bij het onderzoek en de behandeling van je dossier, maar kan wel niet voor je optreden voor de rechtbank. Op dat moment moet hij je doorverwijzen naar een advocaat.

De jurist kan eventueel bemiddelen via telefoon of brief of doorverwijzen en begeleiden naar instellingen of personen zoals de sociale dienst, een notaris, een pro-Deoadvocaat of de vakbond.

Pro-Deoadvocaat

Kan je geen advocaat betalen, dan kan je misschien een beroep doen op (gedeeltelijk) kosteloze bijstand van een pro-Deoadvocaat. De jurist van het OCMW helpt je bij de aanvraag van een pro-Deoadvocaat.

Prijs

Gratis

Meer info

 • Zitdag Commissie voor Juridische Bijstand
  gemeentehuis Boerenkrijglaan 61 Westerlo
  elke maandag van 18 tot 20 uur
 • Dienst rechtshulp OCMW
  Lokaal Dienstencentrum TerHarte Verlorenkost 22 Westerlo
  014 54 20 69
  elke eerste, derde en vijfde maandag van de maand van 18 tot 20 uur
  elke dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
  elke woensdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
  elke vrijdag van 13.30 tot 16 uur

De jurist van de dienst rechthulp van het OCMW heeft ook zitdagen in

 • OCMW Herselt
  Kerkstraat 1A Herselt
  014 54 89 91
  elke donderdag van 9 tot 12 uur
  elke eerste, derde en vijfde donderdag van de maand van 13 tot 16 uur

 • OCMW Hulshout
  Grote Baan 264 Hulshout
  015 75 01 00
  elke tweede en vierde maandag van de maand van 18 tot 20 uur
  elke vrijdag van 9 tot 12 uur

 • OCMW Laakdal Sociaal Huis
  Markt 19 Laakdal
  013 67 01 10
  elke maandag van 9 tot 12 uur
  elke tweede en vierde donderdag van 14 tot 16 uur

 • OCMW Meerhout
  Gasthuisstraat 27 Meerhout
  014 36 90 20
  elke maandag van 13.30 tot 16.30 uur