Vast Bureau

Het dagelijks bestuur van het OCMW is in handen van het Vast Bureau. Het vast bureau bestaat uit OCMW-voorzitter Clyde Tai-Apin en drie raadsleden: Kathleen Mathieu, Patrick Vercauteren en Harri Plettinx.

Zij vergaderen tenminste een keer per maand. Het Vast Bureau beslist onder andere over personeelsaangelegenheden en aankopen. De vergaderingen zijn niet openbaar. Dit betekent dat je deze bijeenkomsten niet kan bijwonen.