Woonzorgcentrum Parel der Kempen

Woonzorgcentrum Parel der Kempen heeft erkenningen voor 63 bedden als rust- en verzorgingstehuis (RVT) en voor 66 bedden als rustoord voor bejaarden (ROB). Dat wil zeggen dat er zowel valide bejaarden wonen die nog vrij zelfstandig leven, als mensen die veel lichamelijke verzorging nodig hebben.

Woonzorgcentrum Parel der Kempen biedt ook opvang en verzorging aan dementerende bejaarden. Kortom, het is een plaatsvervangende thuis voor 129 bejaarden die wonen op de afdelingen Zeven Dreven, Kwarekken en De Beeltjens.

Een heel team - verzorging, verpleging, animatie, huismoeders, ergotherapie, kinesitherapie, sociale dienst, coördinerende arts, keuken, onderhoud, wasserij, technische ploeg - staan ten dienste van de bewoners. Samen met de familie en het personeel trachten we je een warme thuis te bieden waar je aangenaam en veilig kan wonen en waar je hartelijk en vakbekwaam wordt verzorgd. De woon- en leefinrichting van ons woonzorgcentrum voldoet uiteraard aan de normen van de Ministeries van Welzijn en Volksgezondheid.

Meer info