Belasting op standplaatsen kermissen op privaat terrein 2020-2025

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019.

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt voor de gemeente een belasting geheven op de kermisattracties op privaat terrein gelegen langsheen de openbare weg ter gelegenheid van kermissen.

Artikel 2

Met het oog op de toepassing van onderhavige verordening worden de kermissen ingedeeld naargelang hun belangrijkheid en/of omvang. De belasting wordt als volgt vastgesteld:

 1. Voor de attracties op de kermis van Oevel in april, Tongerlo in mei en Heultje in juli:
  • lunapark, frituur en vergelijkbare attracties: 75 euro per kermis
  • spookhuis, minicarting, kinder-, vlieg- en zwiermolen, hippodroom, auto-scooter, snackbar, rupsmolen en vergelijkbare attracties: 40 euro per kermis
  • kinderschiet-, schiet-, pistoolschiet-, ballonschiet-, fonteintjesschiet- en stoppenschietkraam, koordjetrek, bal-, verrassings-, panda- en ringspel, visserij, magneetspel, bulldozers, ballenbad, loterij, suikerspin en vergelijkbare attracties: 25 euro per kermis
  • elke andere attractie met een diepte van meer dan 3 meter: 75 euro per kermis
  • elke andere attractie met een diepte van minder dan 3 meter: 40 euro per kermis
 2. Voor de attracties op de overige wijkkermissen:
  • lunapark, frituur en vergelijkbare attracties: 37,50 euro/kermis
  • spookhuis, minicarting, kinder-, vlieg- en zwiermolen, hippodroom, autoscooter, snackbar, rupsmolen en vergelijkbare attracties: 20 euro per kermis
  • kinderschiet-, schiet-, pistoolschiet-, ballonschiet-, fonteintjesschiet- en stoppenschietkraam, koordjetrek, bal-, verrassings-, panda- en ringspel, visserij, magneetspel, bulldozers, ballenbad, loterij, suikerspin en vergelijkbare attracties: 12,50 euro per kermis
  • elke andere attractie met een diepte van meer dan 3 meter: 37,50 euro per kermis
  • elke andere attractie met een diepte van minder dan 3 meter: 20 euro per kermis

Artikel 3

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de kermisattractie. Een bedrag gelijk aan deze van de vermoedelijke belasting wordt voorafgaandelijk betaald door middel van overschrijving op de bankrekening van het gemeentebestuur ten laatste een maand voor aanvang van de betrokken kermis. Deze belasting is een contantbelasting. Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd.Artikel 4De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Contact

Technische dienst
Technisch Centrum
Oevelse dreef 33
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
Gesloten
Hemelvaartdag
Gesloten
Brugdag
Gesloten
Gesloten
Warning 26 mei gesloten
Warning 27 mei gesloten
Warning 6 juni gesloten