Gecoro

De gecoro geeft advies aan het gemeentebestuur over het beleid inzake ruimtelijke ordening. De werking van de gecoro is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Leden

1 vertegenwoordiger van milieu- of natuurverenigingen, 1 vertegenwoordiger van verenigingen van werkgevers, 1 vertegenwoordiger van verenigingen van handelaars, 1 vertegenwoordiger van verenigingen van landbouwers, 1 vertegenwoordiger van verenigingen van werknemers, 1 vertegenwoordiger uit maatschappelijke geleding huisvesting, 1 vertegenwoordiger uit sociaal-culturele organisaties, 1 vertegenwoordiger uit sportverenigingen, 1 vertegenwoordiger uit maatschappelijke geleding toerisme en 1 vertegenwoordiger uit maatschappelijke geleding mobiliteit (organisaties, verenigingen, deskundigen), schepen Tinne Wuyts en secretaris Christine Boeckx.

Vergaderingen

De verslagen van de gecoro kan je krijgen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Contact

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Pinkstermaandag
Gesloten
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
Gesloten
enkel na afspraak
Warning 1 juni gesloten