Dienst omgeving ruimtelijke ordening

Op de dienst omgeving ruimtelijke ordening moet je zijn als je een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden (vroeger stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning genoemd) nodig hebt. Je kan er ook terecht voor informatie en wetgeving over bouwen en verbouwen, verkavelen, vellen van bomen, plaatsen van reclameborden, premies en subsidies en het toekennen van huisnummers en om kadasterplannen, het gewestplan, het ruimtelijk structuurplan, goedgekeurde bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen in te zien.

De dienst omgeving ruimtelijke ordening levert omgevingsvergunningen af. Je kan ze digitaal aanvragen via www.omgevingsloket.be.

Medewerkers

  • Christine Boeckx
  • Anke Hardies
  • Peter Hendrickx
  • Ann Kerkstoel 
  • Ivy Korthout
  • Leen Thoelen
  • Griet Van de Put 

Contact

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak