Lopende openbare onderzoeken

Tijdens een openbaar onderzoek liggen alle plannen en documenten in verband met een vergunningsaanvraag voor iedereen ter inzage. Je kan ze in die periode online raadplegen op het omgevingsloket, maar je kan ook terecht bij de dienst omgeving (ruimtelijke ordening of milieu) op het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in Westerlo, na afspraak op 014 53 91 60. Met eventuele opmerkingen en bezwaren tegen de vergunningsaanvraag kan je ook terecht op het omgevingsloket. Schriftelijk kan je ze overmaken aan het college van burgemeester en schepenen op het gemeentehuis of per e-mail naar de dienst milieu of ruimtelijke ordening.

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Goorheide 16 Heultje

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouw en het overwelven van een gracht door Jef Carens en Nanne Vranckx
 • Goorheide 16 Heultje, kadastraal gekend als 1E558A
 • Openbaar onderzoek van 9 juli tot 7 augustus 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_2020050870 en OMV/2020/0075

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Mechelsestraat 81 Oosterwijk

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een bestaande carport in de rechterzijtuinstrook, het aanbouwen van een aanbouw met garage en berging tegen de bestaande woning en het slopen van een bestaand bijgebouw door Thomas Van Hemelen
 • Mechelsestraat 81 Oosterwijk, kadastraal gekend als 2B505B
 • Openbaar onderzoek van 9 juli tot 7 augustus 2020 omdat er afgeweken wordt van de voorschriften van een verkaveling van meer dan 15 jaar oud
 • OMV_2020051001 en OMV/2020/0076

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Monnikendijk 18 Tongerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel door Kim Gebruers
 • Monnikendijk 18 Tongerlo, kadastraal gekend als 2E73W4
 • Openbaar onderzoek van 29 juni tot 28 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de voorschriften van een verkaveling van meer dan 15 jaar oud
 • OMV_2020045010 en OMV/2020/0065

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning windmolens Luminus Industriezone Hulshout en Heultje

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de plaatsing en de exploitatie van vijf windturbines en aanhorigheden voor Luminus
 • Industriepark 17, 19, 33, 38 en 40 Hulshout, Nijverheidsstraat 12 Hulshout en August Cannaertsstraat 125 Heultje
  Hulshout 12039-B369F12, 12039-B369G12, 12039-B369Y9, 13016-A1X, 13016-B1L5, 13016-B1R4, 13016-B1X3, 13016-B1Y5, 13016-B6F10, 13016-B6V11 en 13016-B6Y11en Westerlo 1D1071L, 1D1079A4, 1D1079G3, 1D1079L3, 1D1079Y3, 1D1088C, 1D1088H, 1D1088N, 1D1088P, 1D1089/02C, 1D1127/08Z en 1D774D2
 • Vlaremrubrieken 12.2.2, 20.1.6.1.c en 60.1
 • Openbaar onderzoek van 25 juni tot 24 juli 2020
 • Zie ook nieuws en www.wind-hulshout-heultje.be
 • OMV_2020033955

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Zandberg 79 Westerlo

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van zeven appartementen en een handelsruimte na het slopen van een loods door bouwonderneming MEHA
 • Zandberg 79 Westerlo, kadastraal gekend als 1B240D2 en 1B240H2
 • Openbaar onderzoek van 19 juni tot 18 juli 2020 omdat het gaat over het oprichten van een gebouw met een volume van meer dan 3000 kubieke meter
 • OMV_20200060534 en OMV/2019/0118

Het college van burgemeester en schepenen weigerde een eerdere aanvraag op 2 december 2019. De aanvrager ging in beroep tegen deze beslissing.  De deputatie van de provincie Antwerpen vraagt nu aan het college van burgemeester en schepenen om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. Naar aanleiding van het beroep zijn er immers aanpassingen aan de vergunningsaanvraag gedaan.

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Bergveld 14-18 Zoerle-Parwijs

 • aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een meergezinswoning in halfopen bebouwing met daarin 10 woongelegenheden en een ondergrondse parkeerkelder, de bouw van een gemeenschappelijke bergplaats in de achtertuin en de melding van een tijdelijke bronbemaling door Geert Sterckx
 • Bergveld 14-18 Zoerle-Parwijs, kadastraal gekend als 3A260E3 en 3A260F3
 • Openbaar onderzoek van 17 juni tot 16 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_2020055232 en OMV/2020/0083

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Olenseweg 88 Voortkapel

 • aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning en de regularisatie van het dak en de ramen door Shana Dupont
 • Olenseweg 88 Voortkapel, kadastraal gekend als 1A1074S
 • Openbaar onderzoek van 16 juni tot 15 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_20200047770 en OMV/2020/0081

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Vijfhuizenstraat 31 Zoerle-Parwijs

 • aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een vrijstaande eengezinswoning met carport in de bouwvrije zijtuinstrook, de bouw van een tuinberging en de melding van een tijdelijke bronbemaling door Yves De Ryck en Stéphanie Marcus
 • Vijfhuizenstraat 31 Zoerle-Parwijs, kadastraal gekend als 3A47C
 • Openbaar onderzoek van 16 juni tot 15 juli 2020 omdat er afgeweken wordt van de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften
 • OMV_20200059017 en OMV/2020/0088

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning rundveebedrijf Bens Torendreef 3 Tongerlo

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten klasse 1
 • Openbaar onderzoek van 13 juni tot 12 juli 2020
 • OMV_2020031068 en OMV/2020/0077

Landbouwvennootschap Bens heeft bij de provincie Antwerpen een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde activiteiten klasse 1.

De aanvraag bestaat uit volgende onderdelen

 • De bestaande jongveestal 2 werd buiten gebruik gesteld. Het jongvee wordt gehuisvest in kalverhutten waarbij het aantal gehouden runderen ongewijzigd blijft.
 • Het debiet van de grondwaterwinning wordt uitgebreid omdat het huidige debiet niet meer toereikend is voor het hoogproductieve melkvee.
 • De groenvoeropslag wordt uitgebreid (handeling die stedenbouwkundige vrijgesteld is conform het vrijstellingenbesluit)
 • De inhoud van de koeltank voor de opslag van melk wordt aangepast aan de werkelijk opslagcapaciteit.

De Vlaremrubrieken die van toepassing zijn, zijn 6.4.1, 6.5.1, 9.4.3.c.2, 15.1.1, 16.3.2.a, 17.3.2.1.1.1.b, 17.4, 19.6.2.b, 28.2.c.2, 45.14.3, 45.4.e.1 en 53.8.2. De betrokken percelen hebben als adres Torendreef 3 in Tongerlo en als kadastrale omschrijving 2D268T, 2D268V en 2D268W.

Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning Casa Domus Logistics, Lossing 12 Heultje

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten klasse 2
 • Openbaar onderzoek van 24 mei tot 22 juni 2020
 • OMV_202003921 en OMV/2020/0070

Domus Logistics nv uit de Domuslaan 4, 2250 Olen heeft bij het college van burgemeester en schepenen een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde activiteiten klasse 1.

De aanvraag gaat over de voortzetting van de exploitatie van het opslag- en distributiecentrum en de vernieuwing van de niet meer geldige milieuvergunning. De exploitatie van het gehele complex bestaat onder andere uit opslag van diverse goederen, bureel, magazijnruimte in verschillende onderdelen, opslag dieselbrandstof met 1 vulslang, stalling 65-tal vrachtwagens en aanhangwagens endiverse andere zones.

De site heeft een milieuvergunning klasse 2, uitgereikt door de gemeente Westerlo op 26 april 1999 en geldig van 12 april 1999 tot 11 april 2019. De milieuvergunning is vervallen. Er wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

De Vlaremrubrieken die van toepassing zijn, zijn 12.2.1, 12.3.2, 15.1.2, 16.3.2.a, 17.3.2.1.1.1.b, 19.6.1.a, 19.6.1.d, 23.3.1.c, 25.4, 31.1.1.a, 33.4.1.a, 36.4.1, 41.5, 43.1.2.a, 44.3 en 6.5.1. De betrokken percelen hebben als adres Lossing 12 in Heultje en als kadastrale omschrijving 1D1089A.

Contact

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak
Warning 21 juli gesloten

Contact

Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak
Warning 21 juli gesloten