Activiteiten, events en feestjes

Laatste aanpassing op dinsdag 29 september 2020 om 9.30 uur
Geldig van 1 tot 31 oktober 2020

Wie activiteiten wil organiseren, checkt best hieronder aan welke voorwaarden er voldaan moet worden. De gemeente Westerlo verwacht dat je voor al je activiteiten het Covid Event Risk Model invult op www.covideventriskmodel.be. Als je een toelating nodig hebt om een evenement te organiseren vraag je dat daarna aan via het evenementenloket. Vraag je vergunningen op tijd aan!

Privéfeestjes en privé-etentjes met vrienden en familie

 • Maximum 10 deelnemers
 • Uitgezonderd kinderen onder 12 jaar
 • Het is aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met niet meer dan 5 verschillende personen (buiten het eigen huishouden) per maand.

Recepties en banketten met catering of traiteur

Jeugdkampen en sportkampen

Activiteiten van jeugdverenigingen, (socioculturele verenigingen, culturele verenigingen, sportverenigingen en toeristische diensten

 • Maximum 50 deelnemers
 • Covid Event Risk Model niet nodig
 • Volg het sectorprotocol
 • De activiteit is georganiseerd door een club of vereniging
 • De activiteit wordt begeleid door een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter

Indoor sportwedstrijden

 • Maximum 200 toeschouwers
 • Geen limiet op aantal deelnemers tenzij zo bepaald in protocol, door beheerder zaal of gemeente
 • Covid Event Risk Model nodig als er meer dan 200 deelnemers zijn
 • Volg het sectorprotocol
 • Steeds met respect voor de 8 basisregels
 • Geen toelating burgemeester nodig
 • Mondmaskers zijn verplicht als het protocol dat voorschrijft en als het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden.
 • Douche thuis na het sporten! Blijf thuis en kom zeker niet sporten als je covid-19 positief bent en dus in thuisisolatie moet zijn, wanneer je uit een rode zone komt of wanneer je een hoogrisicocontact had en in quarantaine moet zijn. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de uitbaters van zalen en kantines. Hou afstand, draag mondneusmaskers.

Outdoor sportwedstrijden

 • Maximum 400 toeschouwers
 • Geen limiet op aantal deelnemers tenzij zo bepaald in protocol, door eigenaar terrein of gemeente
 • Covid Event Risk Model nodig als wedstrijd op openbare weg plaatsvindt of als er meer dan 200 deelnemers zijn
 • Volg het sectorprotocol
 • Steeds met respect voor de 8 basisregels
 • Toelating burgemeester nodig bij wedstrijden op openbare weg. Aan te vragen via evenementenloket.
 • Mondmaskers zijn verplicht als het protocol dat voorschrijft en als het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden.
 • Douche thuis na het sporten! Blijf thuis en kom zeker niet sporten als je covid-19 positief bent en dus in thuisisolatie moet zijn, wanneer je uit een rode zone komt of wanneer je een hoogrisicocontact had en in quarantaine moet zijn. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de uitbaters van kantines. Hou afstand, draag mondneusmaskers.

Ceremonies en erediensten

Koffietafels (zonder catering of traiteur)

Publiek toegankelijke evenementen indoor

Publiek toegankelijke evenementen outdoor

Markten en rommelmarkten

Kermissen

Handelsbeurzen en salons

 • Maximum 1 bezoeker per 10 vierkante meter
 • Covid Event Risk Model niet nodig
 • Volg het sectorprotocol
 • Mondmaskers verplicht
 • Maatregelen nemen om menigten te controleren binnen en buiten
 • Online of telefonisch ticketsysteem

 

8 basisregels

Meer gedetailleerde info vind je in de FAQ-lijsten op de webpagina Wetgeving, FAQ en infolijnen.

 1. De organisatie informeert klanten en medewerkers op tijd over de geldende preventiemaatregelen en geeft medewerkers een passende opleiding.
 2. Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon is gegarandeerd.
 3. Mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn steeds sterk aanbevolen, en op drukke plaatsen verplicht.
 4. De activiteit is zo georganiseerd dat samenscholingen vermeden worden.
 5. De organisatie stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van de medewerkers en de klanten.
 6. De organisatie neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de locatie en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 7. De organisatie zorgt voor een goede verluchting van de locatie.
 8. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en medewerkers een mogelijke besmetting met het coronavirus kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Contact

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
18:30 - 20:30
enkel na afspraak