Coronamaatregelen

Laatste update op woensdag 8 december

De coronamaatregelen gelden tot 28 januari 2022. In de week van 20 december evalueert het Overlegcomité de maatregelen. Voor meer info kan je ook terecht op www.info-coronavirus.be/nl.

pdf bestandFAQ-lijst coronamaatregelen, versie 4 december 2021 (865 kB)

pdf bestandRegels voor private bijeenkomsten en publieke evenementen, versie 6 december 2021 (met dank aan VVSG en Stad Gent) (200 kB)

pdf bestandGids voor opening van de handel, versie 4 december 2021 (3.21 MB)

pdf bestandGids voor de horeca, versie 4 december 2021 (643 kB)

Basisregels

 • Beperk je contacten
 • Hou afstand
 • Draag een mondmasker
 • Zorg voor goede ventilatie
 • Gebruik het Covid Safe Ticket waar dat verplicht is
 • Doe aan telewerk
 • Laat je vaccineren

Waar draag je een mondmasker?

Het mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar

 • in voor het publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen, verenigingen, diensten en overheidsgebouwen
 • in voor het publiek toegankelijke ruimten van handelszaken, winkels en winkelcentra
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • in besloten en voor het publiek toegankelijke ruimten van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve (met inbegrip van de fitnesscentra), recreatieve en evenementensector
 • in gebouwen voor de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van niet-confessionele morele dienstverlening
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter
 • op de plaatsen en in de inrichtingen waar professionele horeca-activiteiten worden uitgeoefend, voor het personeel, en voor de klanten wanneer deze niet aan tafel of aan de toog zitten
 • in de besloten ruimten van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • voor de dienstverlener en de klant in de inrichtingen en op de plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, dit wil zeggen wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten;
 • voor de medewerkers, organisatoren en het publiek tijdens evenementen (met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen), culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen, alsook tijdens massa-evenementen, ongeacht het aantal aanwezigen
 • tijdens private bijeenkomsten binnen vanaf 50 personen en buiten vanaf 100 personen
 • op alle plaatsen waar de toegang wordt georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket

Het mondmasker mag afgezet worden om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens het sporten).

Het blijft sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven, en dit vanaf 10 jaar.

Telethuiswerk

Telethuiswerk is verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Tot en met 19 december mag per persoon maximum één dag per week een terugkeermoment worden georganiseerd. Per dag mag maximum 20 % van het personeel voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Vanaf 20 december mag per persoon maximum twee dagen per week een terugkeermoment worden georganiseerd. Per dag mag dan maximum 40 % van het personeel voor wie telethuiswerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Teambuildingactiviteiten en bedrijfsfeesten zijn verboden.

Horeca-activiteiten

 • Maximum 6 personen aan tafel
  Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • Enkel zitplaatsen aan tafel toegestaan
 • De openingsuren zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur
 • Discotheken, dancings en binnenspeeltuinen zijn verplicht gesloten

Winkels

 • Mondmaskers verplicht in de voor het publiek toegankelijke delen
 • Geen andere verplichtingen
 • Nachtwinkels gesloten om 23 uur

Ambulante handel en kermissen

Geen verplichtingen

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband

Private bijeenkomsten en activiteiten in georganiseerd verband mogen enkel buiten worden georganiseerd, behalve

 • thuis of in een vakantiehuisje
 • huwelijken
 • uitvaarten
 • sportieve activiteiten, sportieve wedstrijden, sportkampen en sporttrainingen
 • als ze gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socioculturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten door professionelen omkaderd

Private bijeenkomsten zijn bijeenkomsten waarbij een organisator op voorhand met individuele uitnodigingen de toegang tot de bijeenkomst uitsluitend beperkt tot een welomschreven groep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.

Publieke evenementen

Publieke evenementen binnen kunnen enkel voor een zittend publiek van maximum 200 personen. De medewerkers en organisatoren worden niet meegeteld. Vanaf 50 personen binnen moet het Covid Safe Ticket worden getoond en is het mondmasker verplicht. Tenten zijn gelijkgesteld met binnenactiviteiten, behalve als er minstens twee zijden geopend zijn.

Voor publieke evenementen buiten vanaf 100 personen gelden: mondmaskers en gebruik CST verplicht.

Als er horeca-activiteiten verbonden zijn aan deze evenementen binnen en buiten dan gelden daarbij de volgende maatregelen: maximum 6 aan tafel, tussen 5 en 23 uur.

Onderwijs

Kleuter- en lager onderwijs

 • Bij voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes op school.
 • Vanaf woensdag 8 december treedt bij twee of meer besmettingen in een klas de procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dat betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.
 • Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger, dus vanaf zaterdag 18 december.

Secundair onderwijs

 • Secundaire scholen schakelen vanaf woensdag 8 december tot aan de start van de examenperiode (of tot aan de kerstvakantie voor scholen zonder examenperiode) over naar hybride onderwijs waarbij de leerlingen maximaal 50 % van de lestijd aanwezig zijn op school. Leerlingen in een arbeidsmarktgerichte studierichting kunnen meer dan 50 % van de lestijd aanwezig zijn op school.
 • In het buitengewoon onderwijs kan er voltijds contactonderwijs georganiseerd worden.
 • De examenperiode kan volledig doorgaan op  school.

Deeltijds kunstonderwijs 

 • Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.

Luchtkwaliteit

CO2-meters zijn verplicht in gemeenschappelijke lokalen in

 • sportinrichtingen
 • fitnesscentra
 • de evenementensector
 • discotheken en dancings
 • eet- en drankgelegenheden
 • infrastructuur waar massa-evenementen plaatsvinden met meer dan 50personen

De meter moet goed zichtbaar opgesteld staan. Vanaf een waarde van 900 ppm CO2 moet de uitbater een actieplan hebben dat is opgesteld op basis van een risicoanalyse.

Reizen

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30