Dienstverlening overheid

Afvalophalingen

De afvalophalingen van IOK Afvalbeheer blijven gewoon doorgaan. Bij eventuele capaciteitsproblemen (niet aan de orde!) wordt prioriteit gegeven aan de ophalingen van restafval en gft. Afvalzakken voor pmd en restplastiek zijn te koop in de supermarkten en in het gemeentehuis.

Begrafenissen

Bij begrafenissen en crematies zijn maximaal 30 personen toegelaten. Ze moeten minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden. Een koffietafel achteraf is niet mogelijk.

Bibliotheek

De bib van Westerlo is gesloten tot en met zondag 7 juni. Je kan boeken uitlenen via de afhaalbib en inleveren via de inleversluis. Meer info op de webpagina Afhaalbib.

Op maandag 8 juni gaat de bib opnieuw open op de gewone openingsuren. Je kan vanaf dan weer zelf terug boeken kiezen. Er gelden nog wel een aantal maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus:

 • kom zoveel mogelijk alleen of met één kind
 • het dragen van een mondmasker is aanbevolen
 • respecteer de 1,5 meter afstand
 • beperk je bezoek in tijd
 • zoek thuis in de catalogus wat je wil meenemen en of het er is
 • ontsmet je handen bij het binnenkomen
 • maximum 30 personen tegelijkertijd
 • Iedereen neemt een mandje bij het binnenkomen
 • de toiletten zijn niet beschikbaar
 • computergebruik en ter plaatse lezen is niet mogelijk
 • er zijn geen kranten ter beschikking
 • ingeleverde materialen worden enkele dagen opzij gehouden

Zie ook www.bibwesterlo.be.

Gemeentehuis

In het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 zijn drie balies open, enkel na afspraak:

 • onthaal
 • burgerzaken
 • algemene balie voor alle andere diensten in ontvangstruimte trappenhal

Kom op tijd naar je afspraak. Hou altijd 1,5 meter afstand van anderen. Een mondmasker is aangeraden. De toegang tot de andere gangen en lokalen is verboden.

Alle gemeentediensten in het gemeentehuis zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar tijdens de kantooruren. De contactgegevens vind je op de webpagina's openingsuren en diensten en medewerkers. Weet je niet welke dienst je nodig hebt? Neem dan contact op met het onthaal op 014 54 75 75 of info@westerlo.be

Gemeenteraad

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 30 maart gingen niet door. Net zoals eerder de raad van 27 april, vindt de raad van 25 mei plaats achter gesloten deuren in De Zoerla.

Huwelijken

Informeer je bij de dienst burgerzaken.

Lokaal Dienstencentrum TerHarte

Lokaal Dienstencentrum TerHarte, dorpscafé 't Rietje en het dorpsrestaurant zijn gesloten, en dat alvast tot en met zondag 7 juni. Ook Cado en het Huis van het Kind met Fijn en Mooi zijn gesloten.

Post

Het postkantoor van Westerlo is open. Hou rekening met een aangepaste dienstverlening. Meer info vind je hier. De openingsuren van postpunten en Kariboo! zijn afhankelijk van de winkels waarin ze gelegen zijn. Kranten, tijdschriften, pensioenen, aangetekende zendingen, pakjes en post worden zoveel mogelijk uitgereikt. Voor de uitreiking van de pensioenen, aangetekende zendingen en pakjes zijn er verschillende aanpassingen voorzien, namelijk: 

 • De postbode en de klant blijven op minstens 1,5 meter afstand van elkaar
 • De uitreiking gebeurt in de mate van het mogelijke zonder fysiek contact
 • Indien een handtekening vereist is, tekent de postbode zelf in aanwezigheid van de klant, voor ontvangst

Meer info op https://news.bpost.be/nl-corona.

Recyclagepark containerpark

Het recyclagepark van IOK Afvalbeheer in de Oevelse dreef 35 in Tongerlo is open. Kom niet naar het recyclagepark, tenzij uw bezoek niet langer uitgesteld kan worden. Hou rekening met zeer lange wachttijden en dat u niet met alle afvalsoorten in het recyclagepark terecht kan. Meer info op de nieuwspagina Recyclagepark opnieuw open en op www.iok.be/corona voor alle richtlijnen en info. Hou je afval bij, doe niet aan sluikstorten!

Sociale dienst OCMW

De sociale dienst van het OCMW achter Lokaal Dienstencentrum TerHarte in de Verlorenkost 22/1 in Westerlo is open, na afspraak. We verwachten dat je telefonisch op 014 53 87 87 of per e-mail een afspraak maakt. Kom op tijd. Kom alleen. Volg de hygiënische maatregelen en hou altijd 1,5 meter afstand van anderen. Een mondmasker is aangeraden.

Woonzorgcentrum Parel der Kempen

Woonzorgcentrum Parel der Kempen ontvangt vanaf maandag 25 mei, onder strikte voorwaarden bezoek van contacten: 

 • 1 bezoeker per bewoner per week
 • Het woonzorgcentrum stelt een dag en een uur voor.
 • Er gelden strikte maatregelen qua social distancing (1,5 meter afstand), handhygiëne en hoest-nieshygiëne.
 • Bezoekers zijn gezond en minstens 14 dagen symptoomvrij.
 • Bezoekers dragen verplicht zelfmeegebrachte mondmaskers.
 • Het bezoek wordt opgevangen, geïnformeerd en begeleid tijdens het contactmoment.
 • Het contactmoment vindt plaats op de georganiseerde contactplaatsen binnen het woonzorgcentrum.
 • Contactmomenten met besmette en vermoedelijk besmette bewoners zijn niet mogelijk.
 • Bij een eventuele heropflakkering gaat de deur onmiddellijk terug helemaal dicht.

In Woonzorgcentrum Perwijshof is nog geen bezoek mogelijk. In Vlaspand wel, na afspraak. Stuur kaartjes, briefjes of mail naar woonzorgcentrum@westerlo.be of lees ons dagboek. We vergeten jullie niet!

Zwembad en Sportpark De Beeltjens

Zwembad De Beeltjens is gesloten. Er is nog geen einddatum bepaald. Dat geldt ook voor de bijhorende sporthal en cafetaria.

Contact

Infolijn Corona Westerlo
014 54 75 75
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00