Onderwijs en Kinderclub

Scholen

De scholen starten gedeeltelijk terug op op vrijdag 15 en maandag 18 mei. Er is opvang in de scholen tijdens de schooluren. Ook ziet het er naar uit dat vanaf dinsdag 2 juni meer kinderen en jongeren deels terug naar school kunnen gaan. Check de specifieke regeling met de school.

Kinderclub: reservatie verplicht

Vanaf maandag 18 mei is reservatie voor opvang voor school, na school en op woensdagnamiddag verplicht. Dat kan tot de werkdag voordien om 8.30 uur, via e-mail naar kinderclub@westerlo.be, met vermelding van:

  • Naam kind(eren)
  • Vermelding kleuterschool of lagere school
  • Locatie Kinderclub (dorp)
  • Datum: de dag of dagen waarop je opvang nodig hebt
  • Uur: het uur van brengen voorschools en/of afhalen naschools 

De breng- en haalcontacten gebeuren aan aparte toegangen; 1 voor kleuters en 1 voor lagere schoolkinderen. Ouders komen niet binnen in de Kinderclub. De ouder die het kind brengt of haalt draagt een mondmasker. Gelieve enkel de aangeduide toegang heen en weer te gebruiken en de veiligheidsafstand van 1,5 meter te respecteren.
 

 

Contact

Infolijn Corona Westerlo
014 54 75 75
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00