Thuis en onderweg

Laatste aanpassing op donderdag 24 september 2020 om 9.30 uur.

Deze webpagina is nog niet aangepast aan de maatregelen die de premier op 23 september aankondigde. Het bijhorende ministerieel besluit is er immers nog niet. Die aangepaste maatregelen gaan pas in vanaf 1 oktober. De maatregelen op deze pagina zijn nu nog geldig.

Sociale contacten

Elk gezin (of iedereen die samenwoont) mag maximum met 5 andere personen (nauwe contacten) afspreken. Dit moeten altijd dezelfde personen zijn. Kan je de afstand van 1,5 meter respecteren? Dan kan je activiteiten doen met maximum 10 personen, bijvoorbeeld gaan wandelen of fietsen.

Elk gezin (of iedereen die onder hetzelfde dak woont) mag maximum vijf, steeds dezelfde personen, ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet gerespecteerd moet worden. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. Deze limiet van 5 personen moet worden gerespecteerd om de snelle verspreiding van het virus te vermijden. Elke burger moet een lijst kunnen opmaken van alle personen met wie hij of zij nauwe contacten heeft gehad en deze gegevens indien nodig aan de centra voor contactonderzoek kunnen overmaken.

Ontmoetingen

Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter. Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal tien personen, exclusief kinderen jonger dan 12 jaar. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, ongeacht of ze thuis of buitenshuis plaatsvinden (bijvoorbeeld in een bar, op café, in het park,…).

Thuiswerken

Thuiswerken is aangeraden. Op het werk hou je sowieso altijd de veiligheidsafstand van 1,5 meter aan en/of draag je een mondmasker. Werkgevers bieden het nodige preventiemateriaal aan hun werknemers aan. Werkgevers stellen niemand tewerk die duidelijk symptomen vertoont van een luchtweginfectie zoals koorts en hoesten.

Op reis

In België mag je vrij rondreizen.

Naar het buitenland gaan is op dit moment niet evident. Steeds meer Europese landen weigeren toeristen. Reizen naar gebieden die aangeduid zijn als rode zone wordt sterk afgeraden. De lijst vind je op de website https://diplomatie.belgium.be. Wie uit het buitenland (terug)komt na een verblijf van meer dan twee dagen, moet een formulier invullen op https://travel.info-coronavirus.be/nl.