Open en gesloten in Westerlo? Waarheen voor info?

 • 13 maart 2020

Deze webpagina is laatst aangepast op zaterdag 4 april om 9 uur.

Waarheen met vragen?

Activiteiten en evenementen

Alle activiteiten en evenementen (sport, cultuur, feesten,...) zijn, zoals de federale overheid het voorschrijft, geschrapt tot en met zondag 19 april.
Ook heel wat activiteiten in de weken daarna zijn door de organisatoren al geannuleerd. De gemeente heeft alvast de Buitenspeeldag (22 april), het Foodtruckfestival (24-26 april)  en de opendeurdag van het Sprookjesbos (3 mei) geannuleerd.

Afvalophalingen IOK Afvalbeheer

De afvalophalingen van IOK Afvalbeheer gaan gewoon door. Bij eventuele capaciteitsproblemen (nu niet aan de orde!) wordt prioriteit gegeven aan de ophalingen van restafval en gft.

Begrafenissen

Begrafenissen kunnen enkel plaatsvinden in beperkte kring. Geef elkaar geen handen, hou afstand en volg de hygiënische maatregelen. Koffietafels kunnen niet doorgaan.

Bibliotheek

De bib van Westerlo is gesloten tot en met zondag 19 april.

Gemeentehuis

Het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 is gesloten tot en met zondag 19 april, enkel voor hoogdringende zaken en na afspraak kan je binnen. 

De gemeentediensten zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar tijdens de kantooruren. De contactgegevens vind je op de pagina's openingsuren en diensten en medewerkers. Weet je niet welke dienst je nodig hebt? Bel dan naar het onthaal op 014 54 75 75 of info@westerlo.be.

Heb je een erg hoogdringende zaak? Dan maak je telefonisch een afspraak met de betrokken dienst. Het aantal contactpunten in het gemeentehuis is herleid tot 3

 • onthaal
 • burgerzaken
 • andere dienstverlening in ontvangstruimte trappenhal 

De toegang tot andere gangen en lokalen is verboden. Kom alleen en hou altijd 1,5 meter afstand van anderen. Onze medewerkers doen dat ook.

Gemeenteraad

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 30 maart gingen niet door. De volgende raad is gepland op maandag 27 april.

Horeca

Cafés en restaurants zijn gesloten tot en met zondag 19 april. Afhalen bij restaurants, broodjeszaken en frituren is mogelijk. Het is niet toegestaan om klanten in de zaak zittend te bedienen. Hou rekening met de afstandregels (1,5 meter) en de hygiëneregels.
Kijk ook op www.ondernemendwesterlo.be.

Huisartsen

Ziek? Neem eerst telefonisch contact op met je huisarts. Kom niet onaangekondigd in de wachtzaal zitten!

Huisartsenwachtpost

De huisartsenwachtpost in de Verlorenkost 22 in Westerlo is open op zaterdag en zondag van 8 tot 20 uur. Bel eerst naar 014 22 22 00. Kom niet onaangekondigd in de wachtzaal zitten!

Huwelijken

Informeer je bij de dienst burgerzaken.

Kinderclub

De Kinderclubs in de zeven dorpen van Westerlo zijn voor en na school open tot het laatste kind opgehaald is. Ook op woensdagnamiddag en in de paasvakantie worden de kinderen opgevangen in de plaatselijke Kinderclub van hun dorp. Voor die woensdagnamiddagopvang en vakantieopvang moet je wel op voorhand reserveren op kinderclub@westerlo.be of 014 53 94 20.

Volgens de richtlijnen van Kind en Gezin blijft groepsopvang open, prioritair voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorgsector, veiligheidsdiensten en voedingssector) uitoefenen en voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie. 

Lokaal Dienstencentrum TerHarte

Lokaal Dienstencentrum TerHarte, dorpscafé 't Rietje en het dorpsrestaurant zijn gesloten tot en met zondag 19 april. Ook Cado en het Huis van het Kind met Fijn en Mooi zijn gesloten.

Markt in Westerlo

Er is geen wekelijkse woensdagmarkt in Westerlo op 1, 8 en 15 april.

Openbaar vervoer De Lijn

De belbussen rijden niet. Heel wat schoollijnen zijn afgeschaft, de dienstverlening op gewone lijnen is aangepast. Op de bus zijn plaatsen bij elkaar niet beschikbaar. Meer info op www.delijn.be.

Paasvakantie

Sportkampen en andere activiteiten voor kinderen in de paasvakantie gaan niet door. Kampen die al betaald zijn, worden volledig terugbetaald. 

Post

Postkantoren zijn tot zondag 19 april gesloten op zaterdag. Tijdens de week zijn ze open. De openingsuren van postpunten en Kariboo! afhankelijk zijn van de winkels waarin zij gelegen zijn. Kranten, tijdschriften, pensioenen, aangetekende zendingen, pakjes en post worden zoveel mogelijk uitgereikt.
Voor de uitreiking van de pensioenen, aangetekende zendingen en pakjes zijn er verschillende aanpassingen voorzien, namelijk: 

 • De postbode en de klant blijven op minstens 1,5 meter afstand van elkaar
 • De uitreiking gebeurt in de mate van het mogelijk zonder fysiek contact
 • Indien een handtekening vereist is, tekent de postbode zelf in aanwezigheid van de klant, voor ontvangst

Recyclagepark containerpark

Het recyclagepark van IOK Afvalbeheer in de Oevelse dreef 33 in Tongerlo gaat opnieuw open op woensdag 8 april.

Kom niet naar het recyclagepark, tenzij uw bezoek niet langer uitgesteld kan worden. Hou rekening met zeer lange wachttijden. U kan niet alle afvalsoorten brengen, enkel: groenafval, grof vuil, steenpuin, A-hout en B-hout, metalen, vlak glas, restplastic, PMD, papier en karton en glazen flessen en bokalen. Kijk op www.iok.be/corona voor alle richtlijnen en info. 

Hou je afval bij, doe niet aan sluikstorten!

Scholen

Er is geen les tot en met zondag 19 april. Er is opvang in de scholen tijdens de schooluren en tijdens de paasvakantie. Check de specifieke regeling met de school.

Skatepark

Het skatepark naast Zwembad De Beeltjens mag niet gebruikt worden tot en met zondag 19 april.

Sociale dienst OCMW

De sociale dienst van het OCMW achter Lokaal Dienstencentrum TerHarte in de Verlorenkost 22/1 in Westerlo is, zoals het gemeentehuis, enkel open voor erg hoogdringende zaken en na afspraak op 014 53 87 87. We verwachten dat je telefonisch of per e-mail contact opneemt voor je langskomt. Kom alleen. Volg de hygiënische maatregelen en hou altijd 1,5 meter afstand van anderen. Onze medewerkers doen dat ook.

Speeltuinen en Speeltuin Boswachtershuis

Alle speeltuinen in Westerlo en ook de speeltuin aan het Boswachtershuis in de Papedreef 1 in Westerlo zijn gesloten. Het café van het Boswachtershuis is ook gesloten. 

Warme maaltijden aan huis

Voor warme maaltijden aan huis kunnen 70-plussers terecht bij OCMW Westerlo op 014 53 87 87.

Winkels en diensten

Alle handelszaken en winkels zijn gesloten, met uitzondering van:

 • voedingswinkels (met gebruikelijke openingsuren zoals voordien)
 • nachtwinkels (tot 22 uur)
 • dierenvoedingswinkels
 • apotheken
 • krantenwinkels
 • tankstations en leveranciers van brandstoffen
 • telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen
  maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts 1 klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak
 • winkels voor medische hulpmiddelen
  maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts 1 klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Toegangsregels in grootwarenhuizen

 • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten
 • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld
 • kortingsacties zijn verboden, behalve indien deze acties reeds beslist of in uitvoering waren voor18 maart

Woonzorgcentra

Alle woonzorgcentra (Parel der Kempen, Vlaspand en Perwijshof) zijn gesloten voor bezoekers tot en met zondag 19 april. Stuur zeker kaartjes, briefjes of mail naar woonzorgcentrum@westerlo.be. We vergeten jullie niet!

Zwembad en Sportpark De Beeltjens

Zwembad De Beeltjens is gesloten tot en met zondag 19 april. Dat geldt ook voor de bijhorende sporthal en cafetaria.

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
Gesloten
Gesloten
08:00-16:30
08:00-16:30
08:00-16:30
08:00-16:30
08:00-12:15
13 april gesloten
Afwijkende openingsuren op:
30 maart-19 april