Thuis en onderweg

Laatste aanpassing op dinsdag 9 februari

Avondklok en verplaatsingen

Het is verboden om je op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0 en 5 uur 's nachts.

Uitzonderingen

 • verplaatsingen voor medische zorgen
 • verplaatsingen voor hulp en zorg aan anderen
 • verplaatsingen voor het werk en voor woon-werkverkeer

Sociale contacten

 • Samenscholingen buiten van meer dan 4 personen zijn verboden. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Er zijn uitzonderingen voor bepaalde activiteiten.
 • Elk gezin mag in huis per gezinslid 1 nauw contact (bvb. het lief van je zoon of dochter) ontvangen.
  Voor alleenstaanden mag daar nog 1 bijkomende persoon bij, op een ander moment.

Thuiswerken

 • Telethuiswerk is verplicht, tenzij dit onmogelijk is gezien de aard van je job.
 • Ondernemingen bezorgen aan personeelsleden die niet kunnen thuiswerken een attest of bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.
 • Geen thuiswerk? Dan zorgt de onderneming ervoor dat de de veiligheidsafstand van 1,5 meter met anderen gegarandeerd is en/of dat er mondmaskers gedragen worden. Werkgevers bieden het nodige preventiemateriaal aan hun werknemers aan. Werkgevers stellen niemand tewerk die symptomen vertoont van luchtweginfecties zoals koorts en hoesten.

Openbaar vervoer

Mondmaskers zijn verplicht voor klanten vanaf 13 jaar.

Op reis

 • In België mag je vrij rondreizen, mits naleving van de maatregelen.
 • Er geldt een verbod op toeristische en recreatieve reizen van en naar het buitenland tot 1 april. Wel mogelijk zijn reizen voor dwingende gezinsredenen, humanitaire redenen, studieredenen, professionele redenen en andere redenen zoals zorg voor dieren, dringende herstellingen en verhuizingen.