Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Beschrijving

Als blijkt dat je niet meer woont op het adres waar je staat ingeschreven in de bevolkingsregisters en als het onmogelijk is om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om je van ambtswege te schrappen uit de registers.

Dat betekent dat je geen officieel adres meer hebt. De schrapping gebeurt steeds na zeer grondig onderzoek door de dienst burgerzaken in samenwerking met de lokale politie. Ze controleren meermaals of je nog verblijft op het gekende adres.

Wie ambtshalve geschrapt wordt, heeft geen officieel adres meer en bestaat administratief niet meer in België. Je hebt een ongeldige identiteitskaart,  je zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB,... Kortom, je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten.

Om te vermijden dat je ambtshalve geschrapt wordt, kan je je eventuele tijdelijke afwezigheid melden bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

 

Contact

Burgerzaken
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Pinkstermaandag
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
14:00 - 16:00
enkel na afspraak
09:00 - 12:00
enkel na afspraak
Warning 1 juni gesloten